DOWNLOAD SEPUTIH BULU DOMBA

Singasanan Idane magenah ring duur roda-roda genine sane ngendih murub, Bugis: Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah Yang Lanjut Usianya; pakaian-Nya putih seperti salju dan rambut-Nya bersih seperti bulu domba; kursi-Nya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar;. Sang sane jumeneng langgeng malinggih ring sinalih tunggil singasanane punika. His throne was flaming with fire, its wheels blazing. His clothing was as white as snow; the hair of his head was white like wool. One who had been living forever sat down on one of the thrones.

seputih bulu domba

Uploader: Doujind
Date Added: 24 July 2004
File Size: 22.74 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 20385
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah Yang Lanjut Usianya; pakaian-Nya putih seperti salju dan rambut-Nya bersih seperti bulu domba; kursi-Nya dari nyala api dengan roda-rodanya dari selutih yang berkobar-kobar. Uisna mbentar bagi salju, janah bukna bali ras mbulu biri-biri si la lit man pandangen.

His clothing and his hair were white as snow. I watched as thrones were put in place and the Ancient One sat down to judge. His throne was flames of fire and its wheels were blazing fire; NKJV: Sementara aku memandang, beberapa buah takhta disusun.

NETwork Annette Life Story: You Will Lose what You Cannot Manage

Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah Yang Lanjut Usianya; pakaian-Nya putih seperti salju dan rambut-Nya bersih seperti bulu domba; sepuith dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar; TL: His throne was flaming fire; its wheels were blazing fire. Ia duduk di atas takhta-Nya yang menyala-nyala yang mempunyai roda-roda api.

Thrones were set up while I was watching, and the Eternal God took his place.

  SIEDMA ROTA ZASAHUJE DOWNLOAD

Maka kulihat sehingga beberapa takhta terletak maka duduklah seorang yang sangat tua maka pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya seperti bulu domba yang suci maka takhta itu api yang bernyala-nyala dan rodanyapun dari pada nyala api. Sang sane jumeneng langgeng malinggih ring sinalih tunggil singasanane punika.

Wahyu 1:14 BIMK

Takhta-Nya mempunyai roda yang bernyala-nyala dengan api. One who had been living sepuyih sat down on one of the thrones. Lalu Dia yang hidup kekal duduk di atas salah satu dari takhta-takhta itu. His throne was flaming with fire, and its wheels were all ablaze. His throne was a blazing fire with fiery wheels.

Seputih Bulu Domba by mima | Free Listening on SoundCloud

Aku terus bae anggonku ndeleng nganti ana dhampar-dhampar kang katata, banjur ana kang lenggah Kang Sepuh ing Yuswa; pangagemane putih srputih salju lan remane resik kaya wulu wedhus; kang minangka dhampare urubing geni, mawa rodha geni kang makantar-kantar; Jawa Aku terus bae anggonku ndeleng nganti ana dhampar-dhampar kang katata, banjur ana kang lenggah Kang Sepuh ing Yuswa; pangagemane putih kaya salju lan remane resik kaya wulu wedhus; kang minangka dhampare vomba geni, mawa rodha geni kang makantar-kantar.

Takhta-Nya dengan roda-rodanya menyala-nyala karena kobaran api.

seputih bulu domba

Ia pangkeanna saksak do songon itak, jala obuk ni uluna, songon hapas na binusur, ia habangsana songon jillamjillam ni api, jala angka rodana songon api na marnalanala. Sementara aku terus melihat, beberapa takhta sedang diletakkan.

Nikita-seputih bulu domba

Takhta-Nya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar. Pakaian-Nya putih seperti salji, dan rambutnya putih seperti bulu domba.

Busanan Idane putih sakadi saljune tur rambut Idane bresih bluu bulun biri-birine. His hair was as white as wool. Aku melihat hingga takhta-takhta diturunkan, dan Yang Lanjut Usia duduk, jubah-Nya putih seperti salju dan rambut-Nya seperti bulu domba yang bersih. Singasanan Idane magenah ring duur roda-roda genine sane ngendih murub. As Dokba watched, thrones were set in place, and an Ancient One took his throne, his clothing was white as snow, and the hair of his head like pure wool; his throne was fiery flames, and its wheels were burning fire.

  CLANBOOK RAVNOS PDF FREE DOWNLOAD

seputih bulu domba

I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of days did sit, whose garment [was] white as snow, and the hair of his head like the pure wool: His clothing was as white as snow, his hair like whitest wool. His throne, mounted on fiery wheels, was blazing with fire, ERV: As I was looking, thrones were set in place and the Ancient in Years took his seat; his robe was white as snow, his hair like lamb’s wool.

Sambil aku melihat gambaran itu, ditempatkan pula takhta-takhta lantas bersemayamlah Yang Abadi. His throne, mounted on fiery wheels, was blazing with fire.

Dhampar sing dilenggahi mau kapasangan rodha murub, mula dhampar kuwi iya murub makantar-kantar.